NEWS 2023

17/18/19.02.2023 CACIB NITRA

Famous Hero Beauty Gremlins - CAC, CACIB, BOB
Owner : Grzegorz Toczek, Handlem : Zuzanna Ligocka


12.02.2023 VALMIERA WINNER CUP 2023 Dog Show

Judge: Johan Wulteputte (Belgium), owner: M.Soskova
Xendra Beauty Gremlins - Best Show Puppy - 2. place


With pleasure, after a very -very long decision for a new breed for our family, I present you our wonderful princess:

Randeros Quality Gipsy's Star...aka : Gipsy
For a really long time, I considered what new breed would interest me and bring me at least as much joy and news in dog breeding as the Boston Terrier 25 years ago....however, I had high demands regarding coloring and especially regarding birth, as it is known that BT give birth 80% by caesarean section, I decided by the charming FCI newly recognized Valencian Terrier breed.
Gipsy is really a princess in the full sense of the word, she is charming, intelligent, elegant and above all a great inventor who, to my great surprise, is not far behind our BT Gremlins in terms of temperament :-))
Thank you Gemma Ramos 🥰 for your trust and patience with me 🙂
PS: BT remain part of our family and our breeding, which continues....I will never give them up!
PS 2 :thank Johanna Sarling also🥰for help.
S potešením, po veľmi dlhom rozhodovaní o novom plemene pre našu rodinu, vám predstavujem našu nádhernú princeznú:
Randeros Quality Gipsy's Star...aka: Gipsy
Naozaj dlho som zvažovala, aké nové plemeno by ma zaujalo a prinieslo mi v chove psov aspoň toľko radosti a noviniek ako Bostonský teriér pred 25 rokmi....mala som však vysoké nároky ohľadom sfarbenia a hlavne čo sa týka pôrodu , keďže je známe, že BT rodí z 80% cisárskym rezom, rozhodla som sa pre šarmantného FCI novo uznaného plemena :Valencijského teriéra.
Gipsy je naozaj princezná v plnom zmysle slova, je očarujúca, inteligentná, elegantná a hlavne skvelá výmyselníčka, ktorá na moje veľké prekvapenie temperamnetom nezaostáva za našimi BT Gremlins :-))
Ďakujem Gemma Ramos 🥰 za dôveru a trpezlivosť so mnou 🙂
PS 1 : BT zostávajú súčasťou našej rodiny a nášho chovu, ktorý pokračuje....nikdy sa ich nevzdám!
PS 2: ďakujem aj Johanne Sarling🥰za pomoc.

News 2022  /  News 2020    / News 2018  /  News 2016-17